Ruimte vrijmaken in de interne opslag

Als het apparaat begint te vertragen, of applicaties plotseling worden afgesloten, kan het probleem worden opgelost door de ruimte vrij te maken in de interne opslag. Verwijder bestanden en apps die u niet gebruikt om ruimte vrij te maken.
  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte].
  2. Tik op [Ruimte vrijmaken].
  3. Selecteer het tabblad Bladeren.
  4. Verwijder mappen, bestanden of apps.
    • Als u mappen of bestanden wilt verwijderen, selecteert u de map voor het interne geheugen, selecteert u een te verwijderen map of bestand, tikt u op (pictogram Meer) en verwijdert u het geselecteerde item.
    • Als u apps wilt verwijderen, selecteert u de map met apps, tikt u op (pictogram Meer) voor een app die u niet gebruikt en verwijdert u de app.