Geheugen oproepen (MR)

Hiermee kunt u een beeld opnemen met opgeroepen opname-instellingen. U kunt veelgebruikte combinaties van functies en instellingen registreren met [Camera-instellingengeheugen].
  1. Wissel de opnamemodus naar [MR] (Geheugen oproepen).
  2. Selecteer [Toep.] om de opgeroepen instellingen toe te passen.
  3. Druk de sluiterknop tot halverwege in om scherp te stellen.
  4. Druk de sluiterknop helemaal in.