Het apparaat een naam geven

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt weergegeven op andere apparaten nadat u de Bluetooth-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat is ingesteld op zichtbaar.
  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Apparaat koppelen] > [Apparaatnaam].
  2. Voer een naam in voor uw apparaat.
  3. Tik op [Naam wijzigen].