Applicatie-updates

Als de automatische bijwerkfunctie is ingeschakeld, worden uw applicaties bijgewerkt zonder dat u daarom wordt gevraagd, zodat u mogelijk niet doorhebt dat een groot hoeveelheid data wordt gedownload. Om mogelijk hoge kosten voor dataoverdracht te voorkomen, kunt u automatisch bijwerken uitschakelen of automatisch bijwerken alleen via een Wi-Fi-verbinding inschakelen. U moet automatisch bijwerken uitschakelen in de Play Store-app om het automatisch bijwerken van applicaties te voorkomen.
  1. Ga naar en tik op (pictogram Play Store).
  2. Tik op het accountpictogram en ga vervolgens naar en tik op het menu Apps automatisch bijwerken in het instellingenmenu.
  3. Selecteer de gewenste optie.