Batterijverzorging

Batterijverzorging verlengt de levensduur van de batterij. Deze functie detecteert uw oplaadritme en schat de begin- en eindtijd van uw normale oplaadperiode. Het apparaat wordt op regelmatige snelheid opgeladen tot het 90% is opgeladen. Vervolgens wordt de oplaadsnelheid zodanig geregeld dat de batterij 100% is opgeladen net voordat u de lader loskoppelt. U kunt de begin-en eindtijden van de oplaadperiode handmatig aanpassen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, kunt u ook een oplaadlimiet instellen zodat de batterij altijd slechts tot 80% of 90% wordt opgeladen.

Opmerking

  • Batterijverzorging regelt de oplaadsnelheid pas nadat een regelmatige oplaadcyclus van minstens 4 uur in een periode van een aantal dagen is gedetecteerd.
  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij] > [Batterijverzorging].
  2. Tik op de schakelaar om Batterijverzorging in of uit te schakelen.
  3. Volg de instructies op het scherm en selecteer een optie.
    [Automatisch] is standaard geselecteerd.

Hint

  • Aangeleerde patronen van de regelmatige oplaadcyclus worden opgeslagen door Batterijverzorging. Zelfs als de functie is uitgeschakeld, neemt deze na inschakelen de geleerde patronen over.