Meldingslampje

Het meldingslampje informeert u over batterijstatus en sommige andere gebeurtenissen. Het meldingslampje is standaard ingeschakeld, maar kan handmatig worden uitgeschakeld.

Afbeelding van de positie van de melding-LED in het rechter bovengebied van het vooraanzicht.

Opmerking

  • Als het meldingslampje is uitgeschakeld, gaat dit alleen branden of knipperen wanneer er een batterijstatuswaarschuwing is, zoals wanneer het batterijniveau lager is dan 15 procent.
  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Meldingen].
  2. Tik op de schakelaar [Inkomende meldingen weergeven met LED] om de functie in of uit te schakelen.