Een voorwerp volgen

De camera kan een bewegend voorwerp detecteren en volgen.

Opmerking

  • In de modus BASIC (Basis) is de functie [Aanraken om aan te passen] beschikbaar wanneer u de hoofdcamera in een fotomodus gebruikt.

De functie [Objecttracering] inschakelen

  1. Tik op [MENU].

  2. Ga naar en tik op [Aanraken om aan te passen] > [Objecttracering].

  3. Sluit het menu.

    De instelling wordt opgeslagen.

Een beeld opnemen met de functie [Objecttracering]

  1. Selecteer een onderwerp dat u wilt volgen door het in de zoeker aan te raken.

    Tik op (knop Volgen annuleren) om het volgen te annuleren.

  2. Druk op de sluiterknop van het apparaat (of tik op de sluiterknop van het scherm in de modus BASIC (basis)).