Panorama

Gebruik de app Panorama om groothoekfoto's en panoramafoto's te maken.
  1. Tik in de modus BASIC (Basis) op [Meer] > (pictogram Panorama).
  2. Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.
  3. Beweeg de camera langzaam en gestaag in de richting die op het scherm wordt aangegeven.
  4. Tik nogmaals op de sluiterknop van het scherm of druk nogmaals op de sluiterknop van het apparaat op de positie waar u wilt stoppen.