Geluiden en tonen

De beltoon instellen

U kunt verschillende beltonen instellen voor elke SIM. U kunt ook een gewenst muziekbestand selecteren als beltoon.

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid].
 2. Selecteer [Ringtone - SIM 1] of [Ringtone - SIM 2].

  Afbeelding die de positie laat zien van het menu om de beltoon in te stellen in de geluidsinstellingen.

 3. Selecteer een geluid in de lijst.
  Als u een muziekbestand wilt selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op [Ringtone toevoegen].

  Afbeelding van het selecteren van een geluid in de lijst.

 4. Tik op [OK] om te bevestigen.

Het meldingsgeluid instellen

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Meldingsgeluid].
 2. Selecteer een geluid in de lijst.
  Als u een muziekbestand wilt selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op [Melding toevoegen].
 3. Tik op [OK] om te bevestigen.

Hint

 • Om alle beltonen en/of meldingsgeluiden uit te schakelen en het apparaat in te stellen op alleen trillen, selecteert u [Geen] in de lijst.
 • Als u andere geluiden en tonen wilt in- of uitschakelen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Geluid], en tikt u vervolgens op de schakelaars om de diverse geluiden en tonen in of uit te schakelen.