Items ontvangen met Bluetooth-technologie

Gebruik Bluetooth-technologie om items te delen met andere Bluetooth-compatibele apparaten, zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten items ontvangen:

  • Foto's en video's
  • Muziek en andere audiobestanden
  • Webpagina's


Zorg dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

  1. Verzend de gegevens op het zendende apparaat naar uw apparaat.
  2. Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een inkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
  3. Tik op [Accepteren] om de bestandsoverdracht te starten.
  4. Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk omlaag.
  5. Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de relevante melding.

Bestanden bekijken die u hebt ontvangen met behulp van een Bluetooth-verbinding

  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindings­voorkeuren].
  2. Tik op [Bestanden ontvangen via bluetooth].