Een foto maken of een video opnemen

In dit gedeelte worden de basisbedieningen van de camera in de modus BASIC (Basis) uitgelegd.
 1. Start Photo Pro.
  • Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in.
  • Houd (pictogram Camera) op het vergrendelingsscherm aangeraakt.
  • Tik op (Pictogram Photo Pro) in de applade.
  • Druk tweemaal op de aan/uit-knop. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen], en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
 2. Schakel om naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).
 3. Tik op (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om te schakelen tussen de fotomodus en de videomodus.
 4. Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.
  Tik op (pictogram Camera) als u tijdens het opnemen van een video een foto wilt maken.

Opmerking

 • Merk op dat sommige functies niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de instellingen.

Hint

 • Zorg dat de lenzen schoon zijn. Een vingerafdruk of kleine vetvlek kan de kwaliteit van de foto verminderen.
 • Gebruik de zelfontspanner als extra tijd nodig hebt om klaar te staan, of om onscherpe foto's te voorkomen.
 • Controleer regelmatig de geheugenstatus van het apparaat. Foto's en video's met een hoge resolutie verbruiken meer geheugen.
 • U kunt QR-codes scannen.

Sluiterknop van het scherm

De sluiterknop van het scherm wordt op verschillende manieren gebruikt, afhankelijk van de cameramodus en de geactiveerde functies.

 • (Sluiterknop): Maak een foto

 • (knop Video-opname starten): Neem een video op

 • (knop Video-opname onderbreken): Onderbreek een video

 • (knop Video-opname hervatten): Hervat het opnemen

 • (knop Video-opname stoppen): Stop een video-opname

Hint

 • U kunt voorkomen dat Photo Pro per ongeluk wordt gestart wanneer u de sluiterknop ingedrukt houdt. Tik in de modus BASIC (Basis) op [MENU] > [Starten met sluiterknop] > [Uit].
 • U kunt instellen of automatisch moet worden omgeschakeld naar de modus BASIC (Basis) of naar de laatst geselecteerde modus wanneer u Photo Pro start. Tik op [MENU] > [Opnamemodus bij starten] > [Altijd Basismodus gebruiken] als u de instelling in de modus BASIC (Basis) wilt veranderen.