SIMs instellen

Als u twee SIMs gebruikt, kunt u het volgende doen:

 • Binnenkomende communicaties ontvangen via beide SIMs.
 • Het nummer selecteren van waaruit u uitgaande communicatie wilt verzenden, of een SIM selecteren elke keer wanneer u een gesprek plaatst.
 • Gesprekken doorsturen naar de andere SIM wanneer één SIM niet bereikbaar is (Slim doorschakelen). U moet de functie [Slim doorschakelen] handmatig inschakelen.

Voordat u meerdere SIMs kunt gebruiken, moet u ze inschakelen en selecteren welke SIM dataverkeer afhandelt.

Hint

 • Uw apparaat werkt zelfs als er slechts één SIM is ingesteld.

Het gebruik van twee SIMs in- of uitschakelen

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].
 2. Selecteer een SIM.
 3. Tik op de schakelaar [Simkaart gebruiken] om de SIM in of uit te schakelen.
 4. Tik op (knop Vorige) om de andere SIM in te stellen.

De naam van een SIM wijzigen

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].
 2. Selecteer een SIM.
 3. Tik op (pictogram Bewerken) en voer een nieuwe naam in.
 4. Tik op [Opslaan].

Selecteren welke SIM dataverkeer afhandelt

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].
 2. Selecteer een SIM.
 3. Tik op [Gegevensvoorkeur].
 4. Selecteer de SIM die u voor dataverkeer wilt gebruiken.

De standaard SIM voor telefoneren instellen

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].
 2. Selecteer een SIM.
 3. Tik op [Voorkeur voor gesprekken].
 4. Selecteer de SIM die u voor het telefoneren wilt gebruiken.

De functie [Slim doorschakelen] inschakelen

 1. Start de Telefoon-app.
 2. Tik op (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Oproepaccounts] > [Slim doorschakelen].
 3. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
 4. Volg de instructies op het scherm om de procedure te voltooien.


Opmerking

 • De functie [Slim doorschakelen] is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de combinatie van netwerkoperators die de SIMs hebben geleverd.
 • De functie [Slim doorschakelen] is niet beschikbaar wanneer de functie [Altijd doorschakelen] is ingeschakeld in de Telefoon-app.

Hint

 • Als u één SIM instelt op bellen en de andere SIM op datacommunicatie, hebt u mogelijk geen toegang tot internet terwijl u aan de telefoon bent. Schakel in dit geval de schakelaar [Data tijdens gesprekken] in van de SIM voor bellen. U kunt dan datacommunicatie gebruiken, zelfs tijdens telefoongesprekken.
 • Als de functie [Slim doorschakelen] niet werkt nadat u deze hebt ingeschakeld, controleert u of u voor elke SIM het telefoonnummer correct hebt ingevoerd. In sommige gevallen worden de nummers tijdens de installatie automatisch gedetecteerd. Anders wordt u gevraagd om ze handmatig in te voeren.