Alarm

U kunt een of meer alarmen instellen en elk geluidsbestand op het apparaat gebruiken als wekkersignaal. De wekker gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld.
  1. Ga naar en tik op [Klok] > [Wekker].

    Afbeelding van de alarmfunctie

  2. Tik op (pictogram Item toevoegen).
  3. Stel de tijd in en tik op [OK].
  4. Selecteer de gewenste waarde.

Hint

  • Als u een klokwidget wilt toevoegen aan het startscherm, houdt u een leeg gebied op het startscherm aangeraakt, tikt u op [Widgets ] en houdt u vervolgens de gewenste klok aangeraakt.