Uw apparaat opladen

U kunt het apparaat opladen via een stopcontact of computer. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.

Als de batterij leeg is, kan het wel 10 minuten duren voordat het apparaat reageert op het opladen. Gedurende deze tijd blijft het scherm helemaal zwart en wordt er geen oplaadpictogram weergeven. Het kan enkele uren duren voordat een volledig lege batterij helemaal is opgeladen. De oplaadsnelheid kan worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur.

Gebruik altijd de lader en USB-kabel van Sony, aangezien andere typen laders en USB-kabels mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico vormen.

Opmerking

 • Uw apparaat beschikt over een ingebouwde, oplaadbare batterij die alleen door een geautoriseerde Sony-servicepartner kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat zelf te openen of te demonteren. Hierdoor kan uw apparaat beschadigd raken en de garantie komen te vervallen.

Hint

 • Het opladen van het apparaat gaat sneller via een stopcontact dan via de computer. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.

Afbeelding van het opladen van het apparaat

 1. Steek een uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).
 2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van het apparaat.
  Het meldingslampje gaat branden wanneer het opladen begint.
 3. Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los door deze recht uit het apparaat te trekken.
  Wees voorzichtig dat u de connector niet buigt.

Meldingslampje batterijstatus

 • Groen: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is meer dan 90%
 • Oranje: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is 15-90%
 • Rood: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is minder dan 15%

Opmerking

 • Als de onderstaande melding op uw apparaat wordt weergegeven, is er een oplaadstoring opgetreden. Stop met het gebruik van uw apparaat en neem voor reparatie contact op met een geautoriseerde Sony-servicepartner.