Robienie zrzutu ekranu

Dowolny ekran wyświetlany na urządzeniu można zachować jako zrzut (obraz). Po zrobieniu zrzutu ekranu uzyskany obraz można wyświetlić, edytować i udostępnić. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.
  1. Naciśnij długo jednocześnie klawisz przyciszania (A) i klawisz zasilania (B).

    Rysunek z widokiem z przodu, przedstawiający klawisz zasilania i klawisz przyciszania. Prawa krawędź, od góry do dołu: A i B.

Wskazówka

  • Zrzuty ekranu można przypisać do gestu na pasku Boczny sensor. Aby zrobić zrzut ekranu z użyciem paska Boczny sensor, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane] > [Boczny sensor] > [Gesty], wybierz gest spośród [Puknąć dwukrotnie], [Przesunięcie do góry] i [Przesunięcie do dołu], a następnie stuknij [Zrób zrzut ekranu].

Robienie zrzutu ekranu ostatnio używanej aplikacji

  1. Stuknij (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

    Obraz przedstawiający pozycję przycisku przeglądu w dolnym obszarze po prawej stronie.

  2. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, której zrzut ekranu chcesz zrobić, a następnie stuknij [Zrzut ekranu].

    Obraz przedstawiający miejsce muśnięcia palcem w celu wybrania aplikacji, której zrzut ekranu ma być zrobiony, oraz położenie przycisku Zrzut ekranu