Przegląd trybu AUTO/P/S/M

Obraz przedstawiający rozmieszczenie poszczególnych parametrów na ekranie gotowości aplikacji Photo Pro w trybie AUTO/P/S/M. Górna krawędź urządzenia: 1 i 4. Obszar środkowy: 2 i 3. Obszar prawy, od góry do dołu: 5 do 8. Dolny obszar: 9 i 10. Obszar lewy, od dołu do góry: 11 do 16.

 1. Klawisz głośności służy do powiększania i pomniejszania obrazu.

 2. Ikona pamięci danych / Ilość wolnego miejsca / Rozmiar obrazu / Format pliku / Status funkcji geotagowania

  Gdy wybrany jest tryb AUTO, wyświetlana jest również ikona sceny lub ikona stanu.

 3. Stan baterii

 4. Klawisz aparatu służy do uruchamiania aplikacji Photo Pro lub robienia zdjęć.

 5. Skala

  • Regulacja wartości ekspozycji, gdy wybrany jest tryb Program Auto (P).
  • Regulacja czasu otwarcia migawki, gdy wybrany jest tryb Priorytet szybkości migawki (S) lub Ekspozycja ręczna (M).
 6. Stuknij, aby zablokować ostrość.

  Po zablokowaniu ostrości przycisk zmieni kolor na pomarańczowy. Stuknij ponownie przycisk, aby odblokować ostrość.

 7. Stuknij, aby zablokować ekspozycję.

  Po zablokowaniu ekspozycji przycisk zmieni kolor na pomarańczowy. Stuknij ponownie przycisk, aby odblokować ekspozycję.

  Aby przypisać inną funkcję do przycisku AEL, stuknij [MENU] > [Konfiguracja] > [Dostosowanie przycisku AEL].

 8. Menu funkcji

  Stuknij, aby dobrać ustawienia.

  Aby ponownie przypisać lub zmienić kolejność ustawień w menu funkcji, stuknij [MENU] > [Konfiguracja] > [Dostosowanie Menu funkcji].

 9. Przeciągnij przełącznik w prawo w celu zablokowania elementów po lewej stronie wizjera i menu funkcji, aby zapobiec przypadkowym operacjom.

 10. Wskaźnik ostrości/ustawienia ekspozycji

  (Ikona autofokusa) wskazuje, że obiekt jest ostry.

  (Ikona blokady AE) wskazuje, że ekspozycja jest zablokowana.

 11. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić, udostępnić lub przeprowadzić edycję zdjęć.

  Stuknij (Przycisk wstecz), aby powrócić do ekranu gotowości aplikacji Photo Pro.

 12. Stuknij, aby przełączyć obiektywy.

  Aby użyć zoomu, stuknij (Ikona otwartej skali powiększenia), zsuń lub rozsuń palce na wizjerze lub użyj klawisza głośności.

  Opcja [50 mm] zostanie udostępniona po aktualizacji oprogramowania. Wprowadzanie oprogramowania na rynek jest procesem etapowym. Czas i dostępność zależą od rynku i/lub operatora.

 13. Stuknij, aby zmienić wartość przysłony, gdy w pozycji [Obiek.] ustawiono opcję [24 mm].
 14. Stuknij, aby pokazać lub ukryć informacje wyświetlane w wizjerze.

  Histogram przedstawia rozkład luminancji w postaci graficznej.

  Poziomica pomaga zmierzyć kąt nachylenia urządzenia i utrzymywać obraz w poziomie. Gdy urządzenie jest wypoziomowane, poziomica zmieni kolor na zielony.

  Aby dostosować elementy wyświetlane po stuknięciu [DISP], stuknij [MENU] > [Konfiguracja] > [Dostosowanie przycisku DISP].

 15. Stuknij, aby wprowadzić bardziej szczegółowe ustawienia.

 16. Stuknij, aby zmienić tryb.

  Aby wybrać domyślny tryb fotografowania po uruchomieniu aplikacji Photo Pro, stuknij [MENU] > [Konfiguracja] > [Tryb podczas uruchamiania], a następnie wybierz odpowiednią opcję.