Ustawianie ostrości przez dotknięcie wizjera

Dotknij obiekt w wizjerze, aby ustawić na nim ostrość. Po określeniu pozycji ustawiania ostrości naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby ustawić ostrość, a następnie zrób zdjęcie.

Jest kilka opcji dobieranych automatycznie przez aparat po dotknięciu wizjera.

Uwaga

 • W trybie BASIC (Podstawowym) funkcja [Dotknij, aby dostosować] jest dostępna podczas używania aparatu głównego w trybie zdjęć.
 1. Stuknij [MENU].
 2. Znajdź i stuknij [Dotknij, aby dostosować], po czym wybierz [Autofokus] lub [Ostrość i jasność].
  • Autofokus: Automatycznie ustawia ostrość w określonej pozycji.
  • Ostrość i jasność: Automatycznie ustawia ostrość w określonej pozycji i ustawia jasność.
 3. Zamknij menu.
  Ustawienie zostanie zapisane.
 4. Dotknij w wizjerze obiekt, na którym ma być ustawiona ostrość.
  Aby anulować ustawianie ostrości, stuknij (Przycisk anulowania ostrości).
 5. Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby ustawić ostrość.
 6. Naciśnij do oporu klawisz aparatu (lub stuknij przycisk migawki w trybie BASIC (Podstawowym)).

Wskazówka

 • Gdy w pozycji [Dotknij, aby dostosować] ustawiono [Autofokus] lub [Ostrość i jasność], można zmienić kolor ramki ostrości. Stuknij [MENU], znajdź i stuknij [Kolor obszaru ostrości], a następnie wybierz odpowiednią opcję.