Przegląd trybu BASIC (Podstawowego)

Tryb zdjęć

Obrazy przedstawiające rozmieszczenie poszczególnych funkcji na ekranie gotowości aplikacji Photo Pro w trybie Zdjęcie BASIC (Podstawowe). Obszar górny: 1 do 7. Górna krawędź urządzenia: 8 i 11. Obszar dolny: 9 do 10 i 12 do 21.

 1. Ikona rozpoznania sceny i ikona warunków
  Te ikony pojawią się, gdy program Photo Pro automatycznie rozpozna scenę lub warunki.
 2. Wybór trybu robienia zdjęć
 3. Google Lens
 4. Obiektyw aparatu z przodu
 5. Menu ustawień aplikacji Photo Pro
 6. Przełączanie trybu fotografowania
 7. Status funkcji geotagowania
 8. Klawisz głośności służy do powiększania i pomniejszania obrazu
 9. Stuknij jeden z przycisków kąta, aby przełączyć obiektywy

  (Przycisk standardowy) zostanie udostępniony po aktualizacji oprogramowania. Wprowadzanie oprogramowania na rynek jest procesem etapowym. Czas i dostępność zależą od rynku i/lub operatora.

 10. Wybór współczynnika proporcji
 11. Uruchamianie aplikacji Photo Pro lub robienie zdjęć klawiszem aparatu
 12. Przełączanie aparatu przedniego i głównego
 13. Wybierz ustawienie lampy błyskowej. Kolor ikony zmieni się po uruchomieniu lampy błyskowej lub latarki.
 14. Przycisk Tryb pracy
  Wybierz ustawienie samowyzwalacza lub tryb zdjęć pojedynczych albo zdjęć seryjnych.
 15. Przycisk migawki służy do robienia zdjęć
 16. Powrót lub zakończenie pracy z programem Photo Pro
 17. Przełączanie między robieniem zdjęć i nagrywaniem wideo
 18. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić, udostępnić lub przeprowadzić edycję zdjęć
 19. Regulacja efektu Bokeh stuknięciem
 20. Regulacja koloru i jasności stuknięciem
 21. Stuknij, aby zmienić wartość przysłony po wybraniu  (Przycisk szerokiego kąta).

Tryb wideo

Obrazy przedstawiające rozmieszczenie poszczególnych funkcji na ekranie gotowości aplikacji Photo Pro w trybie Nagranie wideo BASIC (Podstawowe). Obszar górny: 1 do 7. Górna krawędź urządzenia: 8 i 11. Obszar dolny: 9 do 10 i 12 do 20.

 1. Wybrany mikrofon
 2. Wybór trybu robienia zdjęć
 3. Google Lens
 4. Obiektyw aparatu z przodu
 5. Menu ustawień aplikacji Photo Pro
 6. Przełączanie trybu fotografowania
 7. Status funkcji geotagowania
 8. Klawisz głośności służy do powiększania i pomniejszania obrazu
 9. Stuknij jeden z przycisków kąta, aby przełączyć obiektywy

  (Przycisk standardowy) zostanie udostępniony po aktualizacji oprogramowania. Wprowadzanie oprogramowania na rynek jest procesem etapowym. Czas i dostępność zależą od rynku i/lub operatora.

 10. Stuknij, aby włączyć latarkę. Kolor ikony zmienia się po włączeniu latarki.
 11. Uruchamianie aplikacji Photo Pro lub nagrywanie materiału wideo za pomocą klawisza aparatu
 12. Przełączanie aparatu przedniego i głównego
 13. Stuknięcie włącza funkcję [AF priorytet oczu/twarzy]

  (Przycisk AF priorytet oczu/twarzy) zostanie udostępniony po aktualizacji oprogramowania. Wprowadzanie oprogramowania na rynek jest procesem etapowym. Czas i dostępność zależą od rynku i/lub operatora.

 14. Przycisk migawki służy do nagrywania wideo
 15. Powrót lub zakończenie pracy z programem Photo Pro
 16. Przełączanie między robieniem zdjęć i nagrywaniem wideo
 17. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić, udostępnić lub przeprowadzić edycję nagrań wideo
 18. Stuknij, aby włączyć HDR (High Dynamic Range)
 19. Regulacja koloru i jasności stuknięciem
 20. Stuknij, aby zmienić wartość przysłony po wybraniu  (Przycisk szerokiego kąta).