Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 12

Oprócz aktualizacji oprogramowania do systemu Android 12, wprowadzono również pewne zmiany w istniejących funkcjach. Poniżej podano niektóre z zasadniczych zmian pojawiających się po aktualizacji urządzenia do systemu Android 12.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy nie zawiera opisów wszystkich funkcji systemu Android 12. Niniejszy Przewodnik pomocniczy może odbiegać w zakresie niektórych funkcji, ustawień i elementów szaty graficznej ekranu po aktualizacji urządzenia do systemu Android 12.

Przewijanie zrzutów ekranów

Istnieje możliwość zrobienia zrzutu ekranu, który można przewijać.

Uwaga

 • Przewijanie zrzutów ekranów jest dostępne, jeżeli dana aplikacja obsługuje tę funkcję.
 1. Naciśnij długo jednocześnie klawisz przyciszania i klawisz zasilania.

 2. Stuknij [Zarejestruj więcej danych].

  Obraz przedstawiający pozycję przycisku Zarejestruj więcej danych w dolnym obszarze po prawej stronie.

 3. Przeciągnij linię, aby dostosować obszar zrzutu ekranu, a następnie stuknij [Zapisz].

  Obraz przedstawiający pozycję przycisku Zapisz w górnym obszarze po lewej stronie.

Tryb jednej ręki

Metoda trybu jednej ręki została zmieniona z zawężenia całego ekranu na obniżenie go.

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Tryb jednej ręki], a następnie stuknij przełącznik [Korzystaj z trybu jednej ręki], aby włączyć tę funkcję.

  Aby ustawić inne opcje, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 2. Aby korzystać z trybu jednej ręki, stuknij dwukrotnie (Przycisk ekranu głównego).

 3. Aby zakończyć pracę w trybie jednej ręki, ponownie stuknij dwukrotnie (Przycisk ekranu głównego) lub stuknij w dowolnym miejscu nad aplikacją.

Obsługa formatu obrazów AVIF

System Android 12 od niedawna obsługuje format obrazów AVIF. Format obrazów AVIF pozwala uzyskać lepszą kompresję niż inne formaty przy dobrej jakości obrazu.