Geotagowanie

Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać wraz z informacjami o lokalizacji ich wykonania. Funkcja ta nazywa się geotagowaniem. Geotagowanie zdjęć i filmów wymaga sieci bezprzewodowej oraz włączenia funkcji GPS.
  1. Stuknij [MENU].
  2. Znajdź i stuknij [Zapisz lokalizację] > [Włącz].
  3. Zamknij menu.
    Ustawienie zostanie zapisane.

Ikony statusu funkcji geotagowania

  • (Ikona uzyskania pozycji GPS): Położenie geograficzne zostało zapisane.

  • (Ikona braku sygnału GPS): Nie znaleziono położenia geograficznego.