Samowyzwalacz

Funkcja Samowyzwalacz daje więcej czasu na przygotowanie się do zdjęcia. Pomaga ona również ustabilizować urządzenie i uniknąć niewyraźnych zdjęć.
 1. Stuknij przycisk Tryb pracy, a następnie wybierz [Samowyzwalacz: 10 s] lub [Samowyzwalacz: 3 s] jako czas opóźnienia.
  Tryb BASIC (Podstawowy)

  Obraz przedstawiający położenie przycisku Tryb pracy

 2. Stuknij (Przycisk Zamknij), aby zamknąć menu.
  Menu można również zamknąć poprzez stuknięcie wizjera.
 3. Naciśnij klawisz aparatu (lub stuknij przycisk migawki w trybie BASIC (Podstawowym)).
  Seria sygnałów dźwiękowych towarzyszy odliczaniu aż do momentu zrobienia zdjęcia.

Wskazówka

 • Aby anulować funkcję Samowyzwalacz, stuknij przycisk Tryb pracy, a następnie wybierz [Zdjęcia pojedyncze].