Często używane funkcje w trybie BASIC (Podstawowym)

Zmiana współczynnika proporcji

 1. W trybie BASIC (Podstawowym) stuknij (Ikona proporcji obrazu).
 2. Wybierz ustawienie.

Wskazówka

 • Liczba plików zdjęć i wideo przechowywanych w pamięci smartfonu zależy od rozdzielczości bądź liczby megapikseli (MP), a także od długości nagrań. Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci, dlatego warto pamiętać, że do codziennego użytku może wystarczyć niższa rozdzielczość.

Zmiana ustawień aparatu

 1. W trybie BASIC (Podstawowym) stuknij [MENU].
 2. Muśnij listę, aby wyświetlić dostępne ustawienia, i wybierz odpowiednie ustawienie.

  Obraz menu ustawień aplikacji Photo Pro


Uwaga

 • Dostępne ustawienia różnią się między trybami zdjęć i wideo.

Wskazówka

 • Stuknij [Wprowadzenie do funkcji], aby sprawdzić informacje na temat różnych funkcji.
 • Stuknij [Tips], aby przejść do witryny wskazówek dla aplikacji Photo Pro.

Przełączanie pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu

 1. W trybie BASIC (Podstawowym) stuknij (Ikona przełączania aparatu), aby przełączać się między aparatem głównym a aparatem z przodu.


Przełączanie obiektywów i korzystanie z zoomu

W trakcie korzystania z aparatu głównego można przełączać obiektywy.

 1. Podczas używania aparatu głównego w trybie BASIC (Podstawowym) stuknij jeden z przycisków kąta.
  • (Przycisk standardowy)
  • (Przycisk szerokiego kąta)
  • (Przycisk super szerokiego kąta)
 2. Powiększ obraz.
  • Stuknij jeden z przycisków kąta, aby wybrać obiektyw, a następnie przeciągnij przycisk kąta w lewo i w prawo (przy orientacji pionowej) lub w górę i w dół (przy orientacji poziomej).
  • Ściśnięcie lub rozsunięcie palców na ekranie aparatu.
  • Użycie klawisza głośności.

Wskazówka

 • (Przycisk standardowy) zostanie udostępniony po aktualizacji oprogramowania. Wprowadzanie oprogramowania na rynek jest procesem etapowym. Czas i dostępność zależą od rynku i/lub operatora.
 • Aby powiększyć z użyciem obróbki cyfrowej, która pozwala zachować więcej pierwotnej jakości obrazu, stuknij [MENU] > [Ustawienia powiększenia] > [Powiększenie HD].
 • Wartość przysłony obiektywu można zmienić po wybraniu (Przycisk szerokiego kąta), stukając [F2.0] lub [F4.0].

Redukcja szumu wiatru podczas rejestrowania

 1. W trybie BASIC (Podstawowym) stuknij (Przycisk przełączania między zdjęciami i nagraniami wideo), aby wybrać tryb wideo.
 2. Stuknij [MENU] > [Inteligentny filtr przeciwwietrzny].
 3. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.

Przełączanie mikrofonów podczas nagrywania

 1. W trybie BASIC (Podstawowym) stuknij (Przycisk przełączania między zdjęciami i nagraniami wideo), aby wybrać tryb wideo.
 2. Stuknij [MENU] > [Mikrofon], a następnie wybierz [Mikrofony LP (stereo)] lub [Mikrofon tylny (mono)].

  Gdy wybrano [Mikrofon tylny (mono)], staraj się w miarę możliwości nie dotykać panelu tylnego podczas nagrywania, aby uniknąć nagrywania szumów.