Monitor zewnętrzny Ustawienia audio

Dźwięk z podłączonego urządzenia zewnętrznego, takiego jak aparat lub mikrofon urządzenia Xperia, można monitorować lub transmitować strumieniowo na żywo.

Aby monitorować lub transmitować strumieniowo na żywo dźwięk z podłączonego urządzenia zewnętrznego, podłącz go za pośrednictwem przewodu USB 2.0 High Speed (A). Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego przy użyciu przewodu USB 3.0 Super Speed (B) można monitorować lub transmitować strumieniowo na żywo dźwięk wejściowy z mikrofonu urządzenia Xperia.

Uwaga

  • Po podłączeniu mikrofonu zewnętrznego do urządzenia Xperia dźwięk wejściowy z podłączonego mikrofonu zewnętrznego będzie monitorowany lub transmitowany strumieniowo na żywo. Więcej informacji można znaleźć w witrynie pomocy dla urządzeń Xperia.

Wskazówka

  • W przypadku ustawienia rozdzielczości przesyłania strumieniowego przez USB w niektórych aparatach Sony na 720p, a następnie podłączenia takiego aparatu do urządzenia Xperia, można monitorować lub transmitować strumieniowo na żywo dźwięk z takiego aparatu. Więcej informacji o tym, czy dany aparat obsługuje tę funkcję, oraz na temat określonych ustawień zawiera Przewodnik pomocniczy danego aparatu.

Obraz przedstawiający wejście i wyjście dźwięku, gdy urządzenie jest podłączone do aparatu przewodem USB. Lewy obraz dotyczy połączenia przewodem USB 2.0 High Speed, a prawy obraz dotyczy połączenia przewodem USB 3.0 Super Speed.

Jak ustawić wyjście audio

Można wybrać, czy dźwięk ma być odtwarzany przez głośnik urządzenia Xperia, czy przez słuchawki podłączone do urządzenia Xperia.

  1. Stuknij (Ikona ustawień) > [Ustawienia monitora] > [Wyjście audio].

  2. Wybierz opcję.

Jak dostosować jakość dźwięku podczas transmisji strumieniowej na żywo

  1. Stuknij (Ikona ustawień) > [Ustawienia trans. strum.].

  2. Stuknij [Przepływność], [Częstotliwość próbkowania] lub [Kanał audio], a następnie wybierz odpowiednią opcję.