Korzystanie z Wibracji dynamicznych

Funkcja Wibracja dynamiczna wzmacnia doznania podczas odtwarzania multimediów, dodając zsynchronizowane wibracje do oglądanych nagrań wideo lub słuchanej muzyki na posiadanym urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, przejdź do [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Wibracja dynamiczna].

Wibracje nie występują w następujących przypadkach:

  • Głośność multimediów jest wyciszona.
  • Ekran jest wyłączony.

Uwaga

  • Funkcja Wibracja dynamiczna nie działa ze wszystkimi aplikacjami multimedialnymi.

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Wibracja dynamiczna].
  2. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.