Panoramiczne

Aplikacja Panoramiczne umożliwia robienie zdjęć szerokokątnych i panoramicznych.
  1. W trybie BASIC (Podstawowym) stuknij [Więcej] > (Ikona panoramy).
  2. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki.
  3. Powoli, w stałym tempie przesuwaj aparat w kierunku wskazanym na ekranie.