Priorytet szybkości migawki (S)

Poruszający się obiekt można uchwycić na różne sposoby, zmieniając czas otwarcia migawki. Można na przykład uchwycić konkretną chwilę ruchu, stosując krótki czas otwarcia migawki, lub utrwalić ślad ruchu, stosując długi czas otwarcia migawki.
  1. Przełącz tryb fotografowania na [S] (Priorytet szybkości migawki).
  2. Wprowadź odpowiednie ustawienia funkcji fotografowania.
  3. Pokrętłem wybierz pożądany czas otwarcia migawki.

    Obraz przedstawiający położenie pokrętła na ekranie gotowości aplikacji Photo Pro w trybie Priorytet szybkości migawki.

  4. Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby ustawić ostrość.
  5. Naciśnij klawisz aparatu do oporu.

Wskazówka

  • Używaj statywu, aby zapobiec drganiom aparatu po wybraniu długiego czasu otwarcia migawki.
  • W przypadku robienia zdjęć podczas halowych wydarzeń sportowych, ustaw wyższą wartość czułości ISO.