Video Pro Streaming mode

Aplikacja Video Pro obsługuje transmisję strumieniową na żywo przy użyciu protokołu RTMP.

 1. Podczas korzystania z aplikacji Video Pro stuknij (Ikona ustawień) > [Streaming mode] > [Włącz].
  Po pierwszym włączeniu tej funkcji pojawią się różne uwagi lub informacje. Zatwierdź komunikaty, zaznacz pola wyboru, a następnie stuknij [OK], aby wykonać poniższe czynności.
 2. W menu Ustawienia stuknij [Połącz z], a następnie wybierz metodę przesyłania strumieniowego RTMP.
  • [RTMP URL]: Wybierz, aby przesyłać strumieniowo za pomocą protokołu RTMP. W menu Ustawienia ustaw [URL strumienia RTMP] i [Klucz strumienia RTMP].
  • [YouTube™]: Wybierz, aby przesyłać strumieniowo za pomocą serwisu YouTube. W menu Ustawienia ustaw [Konto YouTube™] i [YouTube™ live event]. Aby utworzyć nowe zdarzenie, stuknij [Utwórz nowe wydarzenie].
 3. Zamknij menu Ustawienia.
 4. Stuknij (Przycisk przesyłania strumieniowego), aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe.
  Aby zatrzymać przesyłanie strumieniowe, stuknij (Przycisk przesyłania strumieniowego).

Ekran aplikacji Video Pro Streaming mode – przegląd

Obraz przedstawiający, gdzie znajdują się poszczególne parametry na ekranie trybu Streaming mode aplikacji Video Pro. Obszar w lewym górnym rogu, od lewej do prawej: 1 do 3. Obszar w prawym dolnym rogu, od prawej do lewej: 4 i 5.

 1. Stan sieci
 2. Przepływność transmisji strumieniowej
 3. Stan przesyłania strumieniowego/stan mikrofonu
 4. Stuknij, aby rozpocząć lub zakończyć przesyłanie strumieniowe.
 5. Stuknij, aby wyłączyć lub włączyć mikrofon.


Uwaga

 • W przypadku korzystania z aplikacji Video Pro należy przestrzegać warunków korzystania z usługi transmisji strumieniowej na żywo oraz wymagań dotyczących transmisji strumieniowej na żywo.
 • Zależnie od usługi transmisji strumieniowej na żywo warunki lub dane techniczne mogą się zmienić lub zostać uzupełnione bez uprzedzenia.
 • Jeżeli transmisja strumieniowa na żywo nie działa prawidłowo, spróbuj przełączyć typ sieci. Aby przełączyć typ sieci, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM], wybierz kartę SIM, stuknij [Preferowany typ sieci], a następnie wybierz typ sieci. Dostępne typy sieci zależą od twojej umowy.
 • Jeśli wybierzesz [YouTube™] w pozycji [Połącz z], miejsce docelowe przesyłania strumieniowego będzie jedynym kanałem powiązanym z twoim kontem Google. Jeżeli chcesz określić docelowe miejsce przesyłania strumieniowego w przypadku zarejestrowanych kilku kanałów, wybierz [RTMP URL] w pozycji [Połącz z].

Wskazówka

 • Na ekranie głównym można utworzyć skrót do trybu Streaming mode. Dotknij i przytrzymaj (Ikona Video Pro). Z wyświetlonego menu przeciągnij [Tryb trans. strum.] w odpowiednie miejsce.
 • Można ustawić, czy po uruchomieniu aplikacja Video Pro ma być automatycznie przełączana do trybu nagrywania, czy do ostatnio wybranego trybu. Aby zmienić ustawienie, stuknij (Ikona ustawień) > [Mode at launch].
 • Aby wybrać sieć do transmisji strumieniowej, stuknij (Ikona ustawień) > [Wykorzystanie sieci].
 • Aby transmisja strumieniowa był bardziej stabilna, dostosuj ustawienia wideo zgodnie ze specyfikacją usługi transmisji strumieniowej na żywo, pasma sieciowego i stanu sieci. Stuknij [Menu] > [Format wideo] lub [FPS], po czym stuknij (Ikona ustawień) > [Jakość wideo], aby wybrać opcję dla poszczególnych ustawień. Opcje są następujące.
  Format wideo FPS Jakość wideo (przepływność transmisji strumieniowej)
  Niska Średnia Wysoka
  1920x1080P 29.97 3 Mbps 4.5 Mbps 6 Mbps
  25 2.5 Mbps 3.75 Mbps 5 Mbps
  1280x720P 29.97 1.5 Mbps 2.75 Mbps 4 Mbps
  25 1.25 Mbps 2.3 Mbps 3.4 Mbps
 • Przy małych szybkościach komunikacji, na przykład w przypadku transmisji strumieniowej w miejscach o niskiej jakości sygnału, lub będąc w ruchu mogą występować zakłócenia obrazów wideo i dźwięku lub może dochodzić do ich zaniku. W takim przypadku poniższe ustawienia mogą poprawić stan obrazu i dźwięku.
  • Stuknij [Menu] > [Format wideo], a następnie wybierz [1280x720P].
  • Stuknij (Ikona ustawień) > [Jakość wideo], a następnie wybierz [Niska].