Korzystanie z urządzenia z obsługą dwóch kart SIM

Urządzenie z obsługą dwóch kart SIM umożliwia:

 • Odbieranie połączeń i wiadomości przychodzących za pośrednictwem obu kart SIM.
 • Wybór numeru, który ma obsługiwać połączenia i wiadomości wychodzące lub opcjonalnie wybór karty SIM przy każdorazowym nawiązywaniu połączenia.
 • Przekierowywanie połączeń odbieranych przez kartę SIM 1 na kartę SIM 2, gdy karta SIM 1 jest niedostępna, i odwrotnie. Jest to tak zwana funkcja dostępności podwójnej karty SIM. Trzeba włączyć ją ręcznie.

Aby było możliwe używanie więcej niż jednej karty SIM, należy je włączyć i wybrać kartę SIM do obsługi transferu danych.

Wskazówka

 • Urządzenie z obsługą dwóch kart SIM działa albo z jedną bądź z dwiema włożonymi kartami SIM.

Włączanie lub wyłączanie korzystania z dwóch kart SIM

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa].
 2. Wybierz kartę SIM.
 3. Stuknij przełącznik [Użyj karty SIM], aby włączyć lub wyłączyć kartę SIM.
 4. Stuknij (Przycisk wstecz), aby ustawić drugą kartę SIM.

Zmiana nazwy karty SIM

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa].
 2. Wybierz kartę SIM.
 3. Stuknij (Ikona edycji) obok nazwy karty SIM, a następnie wprowadź nową nazwę.
 4. Stuknij [Zapisz].

Wybór karty SIM do obsługi transferu danych

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa].
 2. Wybierz kartę SIM.
 3. Stuknij [Preferencje transmisji danych].
 4. Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transferu danych.

Ustawianie domyślnej karty SIM dla nawiązywania połączenia

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa].
 2. Wybierz kartę SIM.
 3. Stuknij [Ustawienie połączeń].

Włączanie funkcji Dostępność dwóch kart SIM

 1. Uruchom aplikację Telefon.
 2. Stuknij (Ikona więcej) > [Ustawienia] > [Konta telefoniczne] > [Dostępność dwóch kart SIM].
 3. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć procedurę.


Uwaga

 • W przypadku niektórych kombinacji operatorów sieciowych, którzy dostarczyli karty SIM, funkcja Dostępność dwóch kart SIM może nie być dostępna.

Wskazówka

 • Jeżeli jedna karta SIM została ustawiona do połączeń, a druga karta SIM do przesyłania danych, dostęp do Internetu może być niemożliwy w trakcie prowadzenia rozmowy przez telefon. W takim przypadku należy włączyć przełącznik [Transmisja danych podczas rozmów] karty SIM do nawiązywania połączeń. Można teraz przesyłać dane, nawet podczas nawiązanego połączenia.
 • Jeśli funkcja Dostępność dwóch kart SIM nie działa po włączeniu, sprawdź, czy w przypadku każdej z kart SIM numery telefonów zostały poprawnie wprowadzone. W niektórych przypadkach numery są automatycznie wykrywane podczas konfiguracji. Jeśli tak nie jest, pojawi się prośba o wprowadzenie ich ręcznie.