Program auto (P)

Aparat automatycznie ustawia ekspozycję (zarówno czas otwarcia migawki, jak i szerokość przysłony), a w razie potrzeby można ustawić inne funkcje fotografowania.
  1. Przełącz tryb fotografowania na [P] (Program auto).
  2. Wprowadź odpowiednie ustawienia funkcji fotografowania.
  3. Pokrętłem wyreguluj wartość ekspozycji (EV).

    Obraz przedstawiający, gdzie pokrętło znajduje się na ekranie gotowości aplikacji Photo Pro w trybie Program auto.

  4. Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby ustawić ostrość.
  5. Naciśnij klawisz aparatu do oporu.