Wykonywanie autoportretu za pomocą funkcji Zdjęcie z detekcją dłoni

Użyj funkcji Zdjęcie z detekcją dłoni, aby automatycznie zrobić zdjęcie po pewnym czasie od wykrycia ręki przez aparat. Funkcja Zdjęcie z detekcją dłoni jest dostępna tylko w przypadku korzystania z aparatu z przodu.
  1. W trybie BASIC (Podstawowym) stuknij (Ikona przełączania aparatu), aby włączyć aparat z przodu.
  2. Stuknij [MENU].
  3. Stuknij [Zdjęcie z detekcją dłoni] > [Włącz].
  4. Zamknij menu.
    Ustawienie zostanie zapisane.
  5. Obróć dłoń ku aparatowi z palcami skierowanymi do góry.
    Gdy aparat wykryje dłoń i upłynie określony czas, zostanie zrobiony autoportret.

Wskazówka

  • Gdy ustawiony jest samowyzwalacz, odliczanie czasu jest uruchamiane po wykryciu ręki przez aparat.