Korzystanie z klawisza skrótu

Przypisaną aplikację można szybko uruchomić, naciskając klawisz skrótu na urządzeniu. Domyślnie przypisana jest aplikacja Video Pro.

Jak zmienić przypisaną aplikację

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Klawisz skrótu].
  2. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
  3. Wybierz aplikację z listy zgodnie z potrzebami.

Wskazówka

  • Aplikacje na liście można zmienić, stukając (Ikona edycji).
  • Po przypisaniu aplikacji Photo Pro lub Video Pro do klawisza skrótu, aplikację Photo Pro lub Video Pro można uruchomić naciśnięciem tego przycisku bez odblokowywania urządzenia, gdy ekran jest wyłączony.