Nagrywanie wideo HDR

Włączenie HDR (High Dynamic Range) sprawia, że obrazy na nagraniu wideo wydają się bardziej dramatyczne i bliższe niż są w rzeczywistości.
  1. W trybie BASIC (Podstawowym) stuknij (Przycisk przełączania między zdjęciami i nagraniami wideo), aby wybrać tryb wideo.
  2. Stuknij (Ikona HDR) i wybierz [HDR].

Uwaga

  • To ustawienie nie jest dostępne przy ustawieniu [Full HD (60 kl./s)] lub [HD] w pozycji [Rozmiar wideo].