Ustawianie opcji w sekcji [Obraz i dźwięk] w menu Pomocnika gracza

Istnieje możliwość regulacji kolorów, efektów podczas wyświetlania oraz dźwięków podczas gry. Stuknij (Przycisk Pokaż szczegóły), aby wyświetlić opisy ustawień.

Regulacja kolorystyki ekranu

Można zaprogramować maksymalnie 4 ustawienia w pozycji [Ustawienia jakości obrazu]. Można zastosować odpowiednie ustawienia, wybierając zaprogramowane ustawienie zależnie od sytuacji w grze.

 1. Podczas grania stuknij (Pływająca ikona) > [Obraz i dźwięk].
 2. Stuknij [Ustawienia jakości obrazu].
 3. Stuknij (Ikona Wstecz) lub (Ikona przekierowania) na środku w górnej części ekranu menu, aby wybrać pozycję do zaprogramowania, a następnie ustaw opcje.
  • [Tryb obrazu] i [Korektor L-γ]: Stuknij, aby wybrać opcję.
  • [Balans bieli]: Przeciągnij suwak, aby ustawić wartość.
  • Aby zmienić nazwę zaprogramowanego ustawienia, stuknij (Ikona edycji) (maksymalnie 4 znaki).

Regulacja dźwięku z użyciem Korektora audio

Można zaprogramować maksymalnie 4 ustawienia w pozycji [Korektor graficzny audio]. Można zastosować odpowiednie ustawienia, wybierając zaprogramowane ustawienie zależnie od sytuacji w grze.

 1. Podczas grania stuknij (Pływająca ikona) > [Obraz i dźwięk].
 2. Stuknij przełącznik [Korektor graficzny audio], aby włączyć dane ustawienie.
 3. Stuknij (Ikona Wstecz) lub (Ikona przekierowania) na środku w górnej części ekranu menu, aby wybrać pozycję do zaprogramowania, a następnie dobierz wartość dla każdej częstotliwości.
  • Aby zmienić nazwę zaprogramowanego ustawienia, stuknij (Ikona edycji) (maksymalnie 4 znaki).
  • Wartości można zmieniać tylko wówczas, gdy przełącznik [Korektor graficzny audio] jest w pozycji włączonej.

Dostosowywanie ustawień wideo wyprowadzanych do podłączonego urządzenia zewnętrznego

Ustawienia wideo wysyłane do zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazda USB posiadanego urządzenia można dostosować za pośrednictwem przewodu USB Type-C. Należy pamiętać, że ustawienia zmienione w pozycji [Zewnętrzne wyjście USB] mają wpływ na całe urządzenie, a nie tylko na aplikację Pomocnik gracza.

 1. Podczas grania stuknij (Pływająca ikona) > [Obraz i dźwięk].
 2. Stuknij [Zewnętrzne wyjście USB], a następnie wybierz odpowiednią opcję.
 3. Podłącz lub podłącz ponownie urządzenie zewnętrzne.

Uwaga

 • Ustawienia zmienione w pozycji [Zewnętrzne wyjście USB] zostaną zastosowane po ponownym podłączeniu przewodu. Ustawienia mogą nie zostać zastosowane w przypadku ponownego podłączenia przewodu natychmiast po uruchomieniu aplikacji Pomocnik gracza. Podłącz przewód ponownie około 1 minutę po uruchomieniu aplikacji Pomocnik gracza.
 • Sygnały wideo mogą nie być wysyłane zgodnie z ustawieniem posiadanego urządzenia, zależnie od wyświetlanej aplikacji lub specyfikacji podłączonego urządzenia zewnętrznego.

Poprawianie jakości dźwięku w mikrofonie w przypadku czatów głosowych

Druga strona będzie wyraźniej słyszeć twój głos podczas czatu głosowego. Wyreguluj ustawienie zgodnie z rodzajem mikrofonu. Ta funkcja działa tylko po podłączeniu zestawu nagłownego do gniazda audio 3,5 mm posiadanego urządzenia.

 1. Podczas grania stuknij (Pływająca ikona) > [Obraz i dźwięk].
 2. Wybierz opcję w sekcji [Optymalizacja mikrofonu V.C.].