Śledzenie obiektu

Aparat może wykrywać i śledzić poruszający się obiekt.

Uwaga

  • W trybie BASIC (Podstawowym) funkcja [Dotknij, aby dostosować] jest dostępna podczas używania aparatu głównego w trybie zdjęć.

Włączanie funkcji [Śledzenie obiektu]

  1. Stuknij [MENU].

  2. Znajdź i stuknij [Dotknij, aby dostosować] > [Śledzenie obiektu].

  3. Zamknij menu.

    Ustawienie zostanie zapisane.

Robienie zdjęcia przy użyciu funkcji [Śledzenie obiektu]

  1. Wybierz obiekt do śledzenia, dotykając go na ekranie wizjera.

    Aby anulować śledzenie, stuknij (Przycisk anulowania śledzenia).

  2. Naciśnij klawisz aparatu (lub stuknij przycisk migawki w trybie BASIC (Podstawowym)).