Nagrywanie stabilnego wideo

Podczas nagrywania filmów wideo można używać funkcji stabilizacji obrazu, która niweluje poruszenia aparatu i stabilizuje kadr.
  1. W trybie BASIC (Podstawowym) stuknij (Przycisk przełączania między zdjęciami i nagraniami wideo), aby wybrać tryb wideo.
  2. Stuknij [MENU].
  3. Stuknij [Stabilizacja wideo] > [Włącz].
  4. Zamknij menu.
    Ustawienie zostanie zapisane.
  5. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.