Video Pro Ustawienia

Stuknij, (Ikona ustawień) aby otworzyć menu Ustawienia.

Fotografowanie

 • Tryb ISO/wzmocnienia

  Przełączanie wyświetlanej wartości pomiędzy czułością ISO a wzmocnieniem.

 • Limit AGC (HDR)/Limit AGC (SDR)

  Ustawianie górnego limitu automatycznej kontroli wzmocnienia AGC (Auto Gain Control). Górny limit nie jest ustawiony, gdy wybrano [Wyłącz]. Opcje [Limit AGC (HDR)] i [Limit AGC (SDR)] są dostępne po wybraniu w pozycji [Wzmoc] opcji [Tryb ISO/wzmocnienia].

 • Limit autom. ISO (HDR)/Limit autom. ISO (SDR)

  Ustawianie górnego limitu czułości ISO. Górny limit nie jest ustawiony, gdy wybrano [Wyłącz]. Opcje [Limit autom. ISO (HDR)] i [Limit autom. ISO (SDR)] są dostępne po wybraniu w pozycji [ISO] opcji [Tryb ISO/wzmocnienia].

 • Dostosuj ABGM

  Włączanie lub wyłączanie regulacji balansu bieli przy użyciu suwaków AB i GM.

 • Śledzenie obiektu

  Wykrywanie i śledzenie poruszających się obiektów.

  Funkcja [Śledzenie obiektu] nie jest dostępna, gdy w pozycji [FPS] ustawiono [119.88] lub w pozycji [Format wideo] ustawiono [3840x2160P], a w pozycji [FPS] ustawiono [59.94].

Projekt

 • Format pliku (4K)

  Ustawianie formatu pliku do zapisu.

Multimedia

 • Prefiks tytułu

  Zmiana prefiksu tytułu. Nazwa pliku nagrania wideo to „Prefiks tytułu_Data_Godzina”.

 • Magazyn danych

  Wybór pamięci wewnętrznej lub karty SD jako miejsca docelowego zapisu.

Audio

 • Intelig. filtr przeciwwiet.

  Redukcja szumu wiatru.

 • Mikrofon

  Wybór [LP (stereo)] lub [Tylny (mono)]. Gdy wybrano [Tylny (mono)], staraj się w miarę możliwości nie dotykać panelu tylnego podczas nagrywania, aby uniknąć nagrywania szumów.

Techniczne

 • Przypisz przyc. migawki

  REC/Stream: Klawisz aparatu jest używany jako przycisk REC (w trybie nagrywania) lub przycisk transmisji strumieniowej (w trybie Streaming mode). Nagrywanie lub transmisję strumieniową można rozpocząć naciśnięciem klawisza aparatu, nawet jeśli okno dialogowe konfiguracji jest otwarte.

  Zdjęcie: Naciśnięcie klawisza aparatu spowoduje zrobienie zdjęcia podczas nagrywania. Zdjęcie można zrobić podczas nagrywania, naciskając klawisz aparatu, nawet jeśli okno dialogowe konfiguracji jest otwarte.

  Wyłącz: Żadne funkcje nie są przypisane.

 • Przypisz przyc. głośności

  Zoom: Klawisz głośności będzie używany do powiększania i pomniejszania obrazu. Można powiększać i pomniejszać obraz, naciskając klawisz głośności, nawet jeśli okno dialogowe konfiguracji jest otwarte.

  REC/Stream: Klawisz głośności jest używany jako przycisk REC (w trybie nagrywania) lub przycisk transmisji strumieniowej (w trybie Streaming mode). Można rozpocząć nagrywanie lub przesyłanie strumieniowe, naciskając klawisz głośności, nawet jeśli okno dialogowe konfiguracji jest otwarte.

  Głośność: Aktywacja klawisza głośności dla funkcji Video Pro.

  Wyłącz: Żadne funkcje nie są przypisane.

 • Opcje blokady

  Cały ekran: Blokowanie całego ekranu, w tym przycisku REC i (Ikona aparatu) (lub przycisku transmisji strumieniowej i przycisku mikrofonu w trybie Streaming mode) w przypadku blokowania ekranu.

  Not REC/Stream: Brak blokady przycisku REC i (Ikona aparatu) (lub przycisku transmisji strumieniowej i przycisku mikrofonu w trybie Streaming mode) w przypadku blokowania ekranu.

 • Zapisz lokalizację

  Zapisywanie zdjęć i nagrań wideo wraz z lokalizacją, w której zostały zarejestrowane.

Sieć

Możliwość konfigurowania ustawień sieciowych związanych z przesyłaniem strumieniowym.

Konserwacja

 • Kalibracja Poziomicy

  Kalibrowanie standardu dla płaszczyzny poziomej w celu korygowania odchylenia w kierunku pochylenia.

 • Zdal. ster. Bluetooth

  Parowanie z pilotem zdalnego sterowania Bluetooth.

 • Zresetuj ustawienia

  Przywracanie wszystkim ustawieniom ich wartości domyślnych.