Synchronizowanie danych za pomocą konta Google (z systemu Android)

Dane można przesłać, synchronizując je z kontem Google.

Aby przesłać dane z innego urządzenia z systemem Android (urządzenie źródłowe) do posiadanego urządzenia (urządzenie docelowe), najpierw zaloguj się do konta Google na drugim urządzeniu i utwórz kopię zapasową danych. Następnie skonfiguruj to samo konto Google na posiadanym urządzeniu i prześlij zawartość poprzez synchronizację danych. Synchronizację danych można przeprowadzić na kilka sposobów w zależności od rodzaju danych, których kopię zapasową chcesz utworzyć i które chcesz zsynchronizować.

Więcej informacji można znaleźć na stronie support.google.com/android/ lub w pomocy tej aplikacji.

Pojemność pamięci Dysku Google może się różnić w zależności od abonamentu użytkownika. Aby poznać pojemność Dysku Google, stuknij (Ikona menu) > [Pamięć masowa].

Gmail, Kalendarz i Kontakty

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Konta].
 2. Jeśli nie zostało jeszcze ustawione konto Google, stuknij [Dodaj konto], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać konto.
 3. Stuknij przełącznik [Automatycznie synchronizuj dane aplikacji], aby włączyć funkcję.

  Automatycznie zostanie utworzona kopia zapasowa danych poczty Gmail, Kalendarza i Kontaktów.

Obrazy (zdjęcia) i nagrania wideo

Zdjęcia i nagrania wideo można przesyłać poprzez utworzenie ich kopii zapasowej na innym urządzeniu za pomocą usługi Zdjęcia Google.

 1. Z poziomu drugiego urządzenia (urządzenie źródłowe) należy utworzyć kopię zapasową zdjęć i nagrań wideo na serwerze Google, korzystając z usługi Zdjęcia Google, a następnie włączyć ustawienia synchronizacji.
 2. Na posiadanym urządzeniu (urządzenie docelowe) zaloguj się za pomocą tego samego konta Google, z którego korzystasz na drugim urządzeniu.
 3. Uruchom aplikację Zdjęcia Google.

  Zdjęcia i nagrania wideo, dla których utworzono kopię zapasową z poziomu innego urządzenia, można wyświetlać i edytować.

  Jeśli chcesz zapisać pliki w pamięci wewnętrznej urządzenia, możesz je pobrać.

Aplikacje, ustawienia, historia połączeń i wiadomości SMS/MMS

Aplikacje, ustawienia i historię połączeń można przesyłać poprzez utworzenie ich kopii zapasowej na Dysku Google automatycznie z poziomu innego urządzenia.

 1. Na drugim urządzeniu (urządzeniu źródłowym) włącz ustawienie kopii zapasowej w menu ustawień na Dysku Google.
 2. Przy pierwszym uruchamianiu posiadanego urządzenia (urządzenie docelowe) zaloguj się przy użyciu tego samego konta Google, które jest wykorzystywane na drugim urządzeniu, a następnie wybierz kopię zapasową danych i obiektów, które chcesz przywrócić.


Wskazówka

 • Aby automatycznie tworzyć kopię zapasową danych aplikacji, ustawień urządzenia i historii połączeń z posiadanego urządzenia, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Kopia zapasowa], a następnie stuknij przełącznik kopii zapasowej.

Muzyka i inne dokumenty

Muzyka i inne dokumenty są przesyłane z innego urządzenia poprzez ręczne tworzenie ich kopii zapasowej na Dysku Google.

 1. Na drugim urządzeniu (urządzenie źródłowe) uruchom aplikację Muzyka lub Pliki.
 2. Wybierz plik do przesłania na Dysk Google, a następnie zapisz go na Dysku Google, korzystając z funkcji Udostępnianie.
 3. Na posiadanym urządzeniu (urządzenie docelowe) zaloguj się za pomocą tego samego konta Google, z którego korzystasz na drugim urządzeniu.
 4. Uruchom aplikację Dysk Google.

  Pliki z innego urządzenia, dla których utworzono kopię zapasową, zostaną wyświetlone lub pobrane.

Wskazówka

 • Aby utworzyć kopię zapasową plików muzycznych i innych dokumentów z posiadanego urządzenia, dotknij pliku, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, i przytrzymaj go, a następnie stuknij (Ikona udostępnij), aby zapisać go na Dysku Google.