Redukcja szumu wiatru podczas rejestrowania

Podczas rejestrowania można usunąć szum spowodowany przez wiatr docierający do mikrofonu, nie tracąc przy tym pierwotnej jakości dźwięku.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku] > [Inteligentny filtr przeciwwietrzny].
  2. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.