Ekspozycja ręczna (M)

Można fotografować przy odpowiednim ustawieniu ekspozycji, dobierając zarówno czas otwarcia migawki, jak i czułość ISO. Przy długiej ekspozycji można również utrwalić na zdjęciu ślad ruchu obiektu.
  1. Przełącz tryb fotografowania na [M] (Ekspozycja ręczna).
  2. Wprowadź odpowiednie ustawienia funkcji fotografowania.
  3. Wybierz pożądany czas otwarcia migawki i czułość ISO.

    Obraz przedstawiający sposób ustawienia czasu otwarcia migawki i czułości ISO na ekranie gotowości aplikacji Photo Pro w trybie Ekspozycja ręczna.

  4. Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby ustawić ostrość.
  5. Naciśnij klawisz aparatu do oporu.