Pamięć ustawień fotograficznych

Pozwala zarejestrować często używane kombinacje trybów i ustawień. Zarejestrowane ustawienia można przywołać poprzez przełączanie trybu fotografowania na [MR] (Przywołanie pamięci).
  1. W trybie AUTO/P/S/M dobierz ustawienia.
  2. Stuknij [MENU] > [Robienie zdjęć] > [Pamięć ustawień fotograficznych].
  3. Zatwierdź ustawienia, a następnie stuknij [Zapisz].
    Aby zmienić ustawienia, stuknij [Anuluj], a następnie powtórz procedurę, począwszy od Punktu 1.

Wskazówka

  • Aby zmienić zarejestrowane ustawienia, powtórz procedurę począwszy od Punktu 1.