Tryb STAMINA

Tryb STAMINA wydłuża czas do momentu, gdy konieczne jest naładowanie baterii, przez wyłączenie niektórych funkcji urządzenia. Gdy zostanie włączony Tryb STAMINA, ekran przełączy się do trybu Tryb ciemny.

W celu zmniejszenia zużycia energii baterii zostaną ograniczone lub wyłączone różne funkcje w zależności od poziomu trybu STAMINA. Obejmują one wydajność renderowania, jasność ekranu, ulepszanie obrazu oraz funkcję GPS, gdy ekran jest wyłączony. W przypadku niektórych aplikacji mogą być wyłączone synchronizacja danych aplikacji w tle lub przesyłanie strumieniowe.

Tryb STAMINA można ustawić automatycznie w zależności od poziomu naładowania akumulatora. W celu wprowadzenia szczegółowych ustawień należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Tryb STAMINA].
  2. Stuknij [Włącz teraz].

Wskazówka

  • Można wykluczyć aplikacje, aby nie były optymalizowane przez Tryb STAMINA w menu Funkcja oszczędzania energii.