Tryb automatyczny (AUTO)

Aparat wykrywa rodzaj sceny i warunki, a następnie wykonuje fotografie przy automatycznie dobieranych ustawieniach, redukując szumy i zapobiegając skutkom poruszenia aparatu.
  1. Przełącz tryb fotografowania na [AUTO] (Tryb automatyczny).
  2. Skieruj aparat na obiekt.
    Gdy aparat rozpozna scenę, jej ikona pojawi się na ekranie.
  3. Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby ustawić ostrość.
  4. Naciśnij klawisz aparatu do oporu.