Linie siatki

Funkcja Linie siatki umożliwia stosowanie „reguły jednej trzeciej” i umieszczanie ważnych obiektów wzdłuż linii siatki lub na ich przecięciach. Zdjęcia i nagrania wideo mogą być bardziej interesujące, jeżeli obiekt czasami będzie przesunięty względem środka kadru.
  1. Stuknij [MENU].
  2. Znajdź i stuknij [Linie siatki] > [Włącz].
  3. Zamknij menu.
    Ustawienie zostanie zapisane.