Zdjęcia seryjne

Można robić zdjęcia w sposób ciągły i znaleźć najlepsze ujęcie.

Uwaga

 • W trybie BASIC (Podstawowym) funkcje [Zdjęcia seryjne] i [Tryb ostrości] są dostępne w przypadku używania aparatu głównego w trybie zdjęć.

Włączanie lub wyłączanie funkcji [Zdjęcia seryjne]

 1. Stuknij przycisk Tryb pracy, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  Tryb BASIC (Podstawowy)

  Obraz przedstawiający położenie przycisku Tryb pracy

  • [Zdjęcia seryjne: dużo]: Fotografowanie w sposób ciągły z dużą szybkością.
  • [Zdjęcia seryjne: mało]: Fotografowanie w sposób ciągły z małą szybkością.
  • [Zdjęcia pojedyncze]: Wykonywanie pojedynczego zdjęcia.
 2. Stuknij (Przycisk Zamknij), aby zamknąć menu.

  Menu można również zamknąć poprzez stuknięcie wizjera.

Wybieranie metody ustawiania ostrości zgodnie z ruchem obiektu

 1. Stuknij [MENU].

 2. Znajdź i stuknij [Tryb ostrości], a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  • [Pojedynczy AF]: Aparat blokuje ostrość po zakończeniu ustawiania ostrości. Używaj [Pojedynczy AF], gdy obiekt jest nieruchomy.
  • [Ciągły AF]: Aparat ustawia ostrość w sposób ciągły, dopóki naciśnięty jest klawisz aparatu (lub dotknięty i przytrzymany jest przycisk migawki w trybie BASIC (Podstawowym)). Używaj [Ciągły AF], gdy obiekt znajduje się w ruchu.
 3. Zamknij menu.

  Ustawienie zostanie zapisane.

Fotografowanie ciągłe

 1. Dotknij i przytrzymaj przycisk migawki w trybie BASIC (Podstawowym) lub naciśnij długo klawisz aparatu.

  Liczba zrobionych zdjęć jest wyświetlana w wizjerze.

 2. Zwolnij przycisk migawki lub klawisz aparatu.

  Wszystkie zdjęcia zostaną zapisane.

Wybór najlepszego ujęcia

 1. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić wyniki.

 2. Przejrzyj zrobione zdjęcia i wybierz to, które ma być zapisane.

 3. Stuknij (Ikona serii zdjęć), a następnie wybierz odpowiednią opcję.