Ustawianie innych opcji Boczny sensor

Można skonfigurować, jak zachowuje się Boczny sensor, lub dostosować menu itp.

Na przykład, w przypadku funkcji Boczny sensor dostępne są następujące opcje.

  • Czy pasek Boczny sensor ma być pokazywany z jednej, czy z obu stron ekranu
  • Reakcje ekranu na gest
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane].
  2. Stuknij [Boczny sensor].
  3. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
  4. Aby edytować inne opcje funkcji Boczny sensor, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w jego dolnej części.

Wskazówka

  • Aby przypisać do gestu operację na ekranie, na przykład robienie zrzutu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane] > [Boczny sensor] > [Gesty], wybierz gest spośród [Puknąć dwukrotnie], [Przesunięcie do góry] i [Przesunięcie do dołu], a następnie wybierz opcję.