AF priorytet oczu/twarzy (zdjęcie/wideo)

Aparat może wykrywać twarze lub oczy ludzi i zwierząt, a następnie automatycznie ustawić ostrość na oczach (AF oczu).

Aby zmienić cel ustawienia ostrości, stuknij twarz osoby, na której ma być ustawiona ostrość.

Uwaga

 • W trybie BASIC (Podstawowy) funkcja [AF priorytet oczu/twarzy] w trybie wideo zostanie udostępniona po aktualizacji oprogramowania. Wprowadzanie oprogramowania na rynek jest procesem etapowym. Czas i dostępność zależą od rynku i/lub operatora.
 • W trybie BASIC (Podstawowy) funkcja [AF priorytet oczu/twarzy] jest dostępna podczas używania aparatu głównego.

Włączanie funkcji [AF priorytet oczu/twarzy]

 1. Stuknij [MENU].

 2. Znajdź i stuknij [AF priorytet oczu/twarzy] > [Włącz].

 3. Zamknij menu.

  Ustawienie zostanie zapisane.

Wskazówka

 • Gdy wybrany jest tryb wideo w trybie BASIC (Podstawowy), możesz włączyć lub wyłączyć funkcję [AF priorytet oczu/twarzy], stukając (Przycisk AF priorytet oczu/twarzy) nawet podczas nagrywania.

Robienie zdjęcia przy użyciu funkcji [AF priorytet oczu/twarzy]

 1. Skieruj aparat na obiekt.

  Gdy aparat wykryje twarze ludzi lub zwierząt, pojawi się ramka detekcji.

 2. Stuknij twarz, na której chcesz ustawić ostrość.

 3. Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby ustawić ostrość.

  Aparat ustawia ostrość na jednym z oczu z zieloną ramką.

 4. Naciśnij do oporu klawisz aparatu (lub stuknij przycisk migawki w trybie BASIC (Podstawowym)).