Różne sposoby używania klawisza głośności

Sposób używania klawisza głośności można zmienić.
  1. Stuknij [MENU].
  2. Znajdź i stuknij [Funkcja przyc. głośności], a następnie wybierz odpowiednią opcję.
  3. Zamknij menu.
    Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia klawisza głośności

  • Zoom: Klawisz głośności służy do powiększania i pomniejszania obrazu.
  • Głośność: Klawisz głośności jest wyłączony w przypadku aparatu.
  • Migawka: Podczas robienia zdjęć i nagrywania materiałów wideo klawisz głośności działa jak przycisk migawki.