Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych (DSEE Ultimate)

Funkcja DSEE Ultimate poprawia jakość skompresowanej muzyki z wykorzystaniem technologii AI.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku].
  2. Stuknięciem przełącznika włącz funkcję DSEE Ultimate.

Uwaga

  • Jeśli zarówno funkcja DSEE Ultimate, jak i Dolby Atmos są włączone, w zależności od wykorzystywanej aplikacji może działać tylko jedna z tych funkcji. Gdy używasz aplikacji muzycznej, pierwszeństwo ma funkcja DSEE Ultimate.