Tryb obciążenia monitora

W ramach środków zapobiegawczych może dojść do ograniczenia pewnych funkcji urządzenia w przypadku jego intensywnego użytkowania. Włączona opcja Tryb obciążenia monitora pozwala utrzymać wysoką wydajność przez dłuższy czas.
  1. Stuknij (Ikona ustawień) > [Tryb obciążenia monitora], a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję.
    Gdy temperatura powierzchni urządzenia wzrasta, na ekranie pojawia się (Ikona Odporność).

Wskazówka

  • Ikonę (Ikona Odporność) można przesunąć w wybrane miejsce. Dotknij ikony i przytrzymaj ją, aż urządzenie zawibruje, a następnie przeciągnij ją.
  • Po stuknięciu ikony (Ikona Odporność) pojawi się okno podręczne z ostrzeżeniem.