Łączenie nagrań i oglądanie filmu

Można połączyć nagrania, aby utworzyć film, po czym obejrzeć ten film przy użyciu aplikacji Cinema Library.
 1. Korzystając z aplikacji Cinema Pro, stuknij [Wszystkie pliki], aby wyświetlić listę nagrań w projekcie.
 2. Stuknij (Ikona więcej) > [Utwórz ostateczny film].
 3. Stukaj nagrania w kolejności, w której chcesz je połączyć.
 4. Stuknij [Utwórz].

Uwaga

 • Nagrań o różnych szybkościach klatek nie można łączyć.

Jak obejrzeć utworzony film przy użyciu aplikacji Cinema Library

 1. Uruchom aplikację Cinema Library.
  • Korzystając z aplikacji Cinema Pro, stuknij [Wszystkie pliki] > (Ikona Cinema Library).
  • Korzystając z aplikacji Cinema Pro, stuknij (Ikona menu) > [Cinema Library].
  • Dotknij i przytrzymaj (Ikona Cinema Pro), a następnie stuknij [Cinema Library] w menu, które się otworzy.
 2. Stuknij [Ostateczne filmy], a następnie wybierz film.


Wskazówka

 • Na ekranie głównym można utworzyć skrót do aplikacji Cinema Library. Dotknij i przytrzymaj (Ikona Cinema Pro). Z wyświetlonego menu przeciągnij (Ikona Cinema Library) w odpowiednie miejsce.
 • Nagrania wideo 120 kl./s są odtwarzane z częstotliwością 120 Hz, nawet jeśli opcja [Wysoka częstotliwość odświeżania] w menu Ustawienia jest wyłączona.